Ξ  Xabu Iborian

Text Fotografie Video Graphitmalerei

Z e i t w a i s e

Siriux Castrakta

Eskomentum Prokelev Probaritum
Isno Vitam
Ragelentrian Runus
Vox Origet
Senod Scholem
In Refugium
Radun Frantis
Rokadem in Meskilandum
Rekardandis Frakilektrin
Baritalem fos Goryganton
Riskulan Refiktoriam
En Skalem Trobediskum
Hanf Salem Legistrum
Ex Carabitem lem Sufulus
Trog Tosarem as Qualektia
Karem in Voxinum Quasantrum
Halos Vernitem Refiltriem
Ganes a Prop Bemtom
Oblien Siriux
.

Suche