Ξ  Xabu Iborian

Text Fotografie Video Graphitmalerei

Z e i t w a i s e

Kunst wird bestimmt durch den Menschen, durch das Individuum. Durch das Individuum, und seine Wechse …

Kommentiere

Suche