Ξ  Xabu Iborian

Text Fotografie Video Graphitmalerei

Z e i t w a i s e

Da Es Stetig Ihm Am Ess Tee Tisch Ten Den Ciel Es Steht Ick Ask Et Ick Kick The Prick Mit Dem Äste T …

Kommentiere

Suche