Ξ  Xabu Iborian

Text Fotografie Video Graphitmalerei

Z e i t w a i s e

(I)m Auge um Auge m(I)t Pr(I)vate Jesu(I)s

in: Bedingte Dinge — Milbeaut Expeed 4 FX 24.3
Kommentiere

Suche